Met onderstaand formulier kunnen huis- en kinderartsen, jeugdprofessionals van een basisteam en gecertificeerde instellingen cliënten aanmelden voor onze jeugdhulp. Het aanmeldformulier moet volledig worden ingevuld. De velden met een * zijn verplicht. Wij nemen vervolgens contact op. Is de aanmelding onvolledig of ontbreekt het plan van aanpak, dan kunnen wij de aanmelding niet in behandeling nemen. Lukt het invullen van het formulier niet of komt er een foutmelding, stuur dan een beveiligde e-mail met alle gegevens naar …..

Cliënt aanmelden

Cliënt aanmelden
Gegevens aanmelder
Gegevens jeugdige
dit adres is geheim?
geslacht
Beschrijf indien bekend bij wie de jeugdige woont. Bijvoorbeeld; beide ouders, één biologische ouder + stiefouder, pleeggezin, adoptiegezin
is er sprake van een maatregel?
Zo ja, geef aan om welke maatregel het gaat.
maatregel
Gegevens Ouder/Verzorger 1
geslacht
is deze persoon de verzorgende ouder?
heeft deze ouder/verzorger ouderlijk gezag?
Gegevens Ouder/Verzorger 2
geslacht
is deze persoon de verzorgend ouder?
heeft deze ouder/verzorger ouderlijk gezag?
Overige verzorgers (indien van toepassing)
heeft/hebben verzorger(s) voogdij over de jeugdige?
indien cliënt 16+ is: is er toestemming van jeugdige?
Reden van de aanvraag
1Voorbeelden zorgen die er zijn:
Psychosociaal functioneren: (emotioneel, gedrag, persoonlijkheidsontwikkeling, verslaving)
Lichamelijke gezondheid: (ziekte, aandoeningen, zelfverzorging, eten, slapen)
Vaardigheden: (cognitieve ontwikkeling, sociale vaardigheden, school prestaties)
Gezin en opvoeding: (opvoedingssituatie, functioneren ouders, sociaal netwerk)
Jeugdige en omgeving: (school, werk, vrienden, vrije tijd)
Opgroeien in verschillende culturen: (risico eerwraak, meisjesbesnijdenis, discriminatie)
Uploads

Maximum file size: 33.55MB

Maximum file size: 33.55MB

Maximum file size: 33.55MB

Maximum file size: 33.55MB

toestemming